Rada

Rada Polish Your Polish – kto tu rządzi?

Arkadiusz Dudek – Prezydent

Jakub Sokołowski – Wiceprezydent do spraw Edukacji

Dorota Duchnowska – Wiceprezydent do spraw Członkostwa

Katarzyna Papiernik – Wiceprezydent do spraw Marketingu i PR

Wiktor Jurkowski – Skarbnik

Iwona Torobińska – Sekretarz

Magdalena Rokosz – Sergeant at Arms

Urszula Kaczorowska –  były Prezydent

Skład rady w latach: