Rada 2019-2020

Skład Rady w latach 2018-2019:

Joanna LitwinekPrezydent

Marcin TolyszPrezydent

Rafał JabłońskiWiceprezydent do spraw Edukacji

Maciej MichalakWiceprezydent do spraw Członkostwa

Eva HurtWiceprezydent do spraw Marketingu i PR

Paweł UścisławskiSkarbnik

Urszula KaczorowskaSekretarz

Marcin TołyszSergeant at Arms

Adam Flisiak –  były Prezydent