Kontroler czasu – Timekeeper

Przed spotkaniem

 1. Upewnij się, że masz odpowiednie przybory do robienia notatek.
 2. Razem z Witającym przygotuj rekwizyty do odmierzania czasu: stoper, kartki/ światła (zielone, żółte i czerwone) oraz dzwonek.
 3. Dokładnie zapoznaj się z programem, zwróć szczególną uwagę na czas przydzielony każdemu z mówców.

Podczas spotkania

 1. Odmierzaj czas każdemu występującemu na scenie wedle następującej zasady:
  Przykład: Toastmaster – zamknięcie spotkania 0,5min – 0,75min – 1min

  • 0,5min – zielona kartka/światło, można jeszcze mówić
  • 0,75 min – żółta kartka/światło: należy zbliżać się do puenty wystąpienia
  • 1 min – czerwona kartka/światło: należy jak najszybciej skończyć i zejść ze sceny.

  Gdy ktoś przekroczy swój czas o 30sekund, użyj dzwonka.

 2. Wytłumaczenie roli: Upewnij się, że wszyscy rozumieją znaczenie ilości minut przy każdym wystąpieniu na programie. Pokaż i wytłumacz znaczenie rekwizytów, za pomocą których będziesz odmierzać czas.
 3. Zapisuj czas osób występujących podczas gorących pytań, mówców i wszystkich recenzentów – informacje te będą Ci potrzebne podczas zdawania kolejnych Raportów Gramatyka.
 4. Gorące pytania: mierz (a) czas trwania całej sesji gorących pytań. Jeśli przekracza ona ilość minut podaną w programie – zasygnalizuj to Mistrzowi Gorących Pytań za pomocą czerwonej kartki/światła (b) mierz też czas przypadający na kolejnych mówców i sygnalizuj za pomocą kartki/ światła/ dzwonka.
 5. Raporty kontrolera czasu: Twoje raporty NIE są recenzją. Powinny zawierać jedynie: imię i nazwisko, tytuł pytania/przemowy oraz czas wystąpienia. Nie udzielaj żadnych opinii lub informacji wartościujących (stwierdzenie: „fantastyczna wypowiedź X na temat Y czasie Z” jest opinią, unikaj przymiotników!).
 6. Współpracuj z Toastmasterem i Prezydentem w sprawie skrócenia spotkania, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *