Obecnym Wiceprezydentem do spraw Członkostwa jest Bożena Boruszewska.

Wiceprezydent ds Członkostwa zajmuje się przyjęciem nowych członków i wprowadzeniem ich do klubu.

Poprzednio rolę tą pełnili: