Rada 2020-2021

Skład Rady w latach 2020-2021:

Rafał JabłońskiPrezydent

Jurand Jakub ZygadłoWiceprezydent do spraw Edukacji

Grzegorz KocójWiceprezydent do spraw Członkostwa

Eva HurtWiceprezydent do spraw Marketingu i PR

Joanna LitwinekSkarbnik

Adam Flisiak – Sekretarz

Dawid Żamojtuk Sergeant at Arms

Marcin Tołysz –  były Prezydent