Wiceprezydent do spraw Edukacji (2018 -19)

Zawodowo specjalistka z dziedziny finansów i IT. Prywatnie amatorka fotografii, podróży i heavy metalu.