Członkiem Toastmasters można być dopiero po ukończeniu 18 lat, dlatego Youth Leadership Program jest świetną okazją dla młodzieży zainteresowanej rozwijaniem swoich zdolności komunikacyjnych i przywódczych. Zdolność jasnego wyrażania swoich myśli w zrozumiały i przekonywujący sposób,jest ważnym czynnikiem sukcesu życiowego i lepiej uczyć się tego jak najwcześniej. Przydaje się to nie tylko podczas szkolnych zajęć ale również rekrutacji na studia czy też przy udzielaniu się w rozmaitych grupach dyskusyjnych.

Podczas programu młodzież uczy się jak:

 • Przezwyciężać nerwowość podczas wystąpień publicznych
 • Organizować swoje pomysły w logiczny i przekonywujący sposób
 • Udzielać informacji zwrotnej
 • Prowadzić i brać udział w dyskusjach
 • Dobrze się bawić i poznać nowych przyjaciół

Sesja Pierwsza
Wprowadzenie do liderowania:

 • zapoznasz się z innymi uczestnikami
 • poznasz zasady przeprowadzania wyborów na stanowiska

– wybierzesz w swojej grupie: prezydenta, vice-prezydenta, sekretarza oraz opiekuna sali

Sesja Druga
Wprowadzenie do wystąpień publicznych:

 • nauczysz sie podstawowych elementów dobrej przemowy
 • zapoznasz się z celem i zasadami dokonywania oceny innych mów – ewaluacją

Sesja Trzecia
Mowy improwizowane:

 • nauczysz sie jak myśleć na miejscu – gorące pytania
 • nauczysz się praktyki i zasad brania udziału w grupach dyskusyjnych

Sesja Czwarta
Organizacja mowy:

 • opracowanie dobrej organizacji mowy – struktura mowy

Sesja Piąta
Słuchanie:

 • ćwiczenie umiejętności przywódczych
 • dobre rozwijanie umiejętności słuchania

Sesja Szósta
Gesty w mowie:

 • nauczenie się jak używać gestów dla wywarcia lepszego efektu na słuchaczach

Sesja Siódma
Głos i słownictwo:

 • nauczysz się modulacji głosem i urozmaiconego słownictwa podczas przemawiania

Sesja Ósma
Pokaz swoich umiejętności:

 • ćwiczenie nowo nabytych umiejętności mówienia
 • zaplanowanie szczególnego wydarzenia dla krewnych i członków do zaprezentowania swoich umiejętności

Każdy z uczestników dostaje na zakończenie oficjalny certyfikat organizacji Toastmasters International, którym można się pochwalić na przykład podczas rozmowy kwalifikacyjnej na studia.