Jak się komunikować (Communication Programme)

W ramach tej ścieżki pracujemy nad umiejętnościami wypowiadania się i słuchania. Podstawowym elementem ścieżki Jak się komunikować jest podręcznik Competent Communicator, który zawiera 10 projektów z zakresu efektywnej komunikacji.

Aby z sukcesem ukończyć program edukacyjny Jak się komunikować, należy uzyskać następujące tytuły:

Aby to zrobić, jako przyszły Toastmaster zrealizujesz wiele projektów, począwszy od tych, zawartych w podręczniku Competent Communicator.