Podstawą systemu edukacji w Toastmasters jest oznaczenie Competent Communicator; najwyższe oznaczenie to Distinguished Toastmaster. Competent Communicator (CC) zapewnia podstawowy zakres umiejętności podczas dawania przemówień i prezentacji. Distinguished Toastmaster (DTM) wychodzi spora poza zakres CC, szlifując umiejętności mówcze w wielu różnych sytuacjach gdzie się przydają takie umiejętności, również kształcąc osobę w zakresie umiejętności przywódczych, gdzie komunikacja jest umiejętnością, która łączy wszystkie inne.

Competent Communicator

Competent Communicator okładkaProgram Competent Communicator pozwala rozwinąć podstawowe umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. W celu realizacji programu otrzymujesz podręcznik z 10 projektami. Każdy projekt – przemówienie koncentruje się na innym aspekcie sztuki przemawiania, jak na przykład przełamanie lodów z publicznością, struktura wypowiedzi, kontrolowana gestykulacja, odpowiedni język wypowiedzi (metafory!, żarty!). Po ukończeniu podręcznika Competent Communicator będziesz potrafił należycie przygotować i zaprezentować przed publicznością mowę na dobrym poziomie z wykorzystaniem podstawowych technik sztuki oratorskiej. Na Twoje życzenie Toastmasters International wystosuje list do Twojego pracodawcy z gratulacjami oraz informacją o ukończeniu przez Ciebie programu i uzyskaniu Competent Communicator Award.

10 Projektów

Na podręcznik Competent Communikator składa się 10 projektów, które można podzielić na 3 kategorie: (1) przemówienia dla początkujących (2) przemówienia techniczne (3) „wszystko razem”.

Tematy przemówień nie są narzucone, wybiera je mówca według swoich zainteresowań i osobistych celów. Istnieje wąski zasób tematów, takich jak religia czy polityka, których z zasady nie poruszamy w Polish Your Polish. Warto dodać, że każda przemowa zostanie zrecenzowana przez bardziej doświadczonego mówcę, który wskaże mocne strony wystąpienia oraz udzieli cennych wskazówek na przyszłość.

Projekty składające się na program Competent Communicator są następujące:

Competent Communicator

Ścieżka „Jak się komunikować” (Communication Program)

W ramach tej ścieżki pracujemy nad umiejętnościami wypowiadania się i słuchania. Podstawowym elementem ścieżki Jak się komunikować jest właśnie podręcznik Competent Communicator, który zawiera 10 projektów z zakresu efektywnej komunikacji.

Aby z sukcesem ukończyć program edukacyjny Jak się komunikować, należy uzyskać następujące tytuły:

 • Competent Communicator (CC)
 • Advanced Communicator Bronze (ACB)
 • Advanced Communicator Silver (ACS)
 • Advanced Communicator Gold (ACG)

Aby to zrobić, jako przyszły Toastmaster zrealizujesz wiele projektów, począwszy od tych, zawartych w podręczniku Competent Communicator.

Advanced Communicator

Program Advanced Communicator pozwala wyszlifować zdolności skutecznej komunikacji z zastosowaniem zaawansowanych technik sztuki oratorskiej. W ramach programu realizujesz wybrane przez Ciebie podręczniki Advanced Communicator, które koncentrują się na rozwijaniu zdolności wypowiadania się w sytuacjach i na tematy, z którymi możesz zetknąć się na co dzień poza klubem, jak np. efektywne raportowanie do przełożonych, przygotowywanie zrozumiałych prezentacji na tematy techniczne czy też opowiadanie błyskotliwych i humorystycznych historyjek podczas spotkań okolicznościowych.

Po ukończeniu programu na Twoje życzenie Toastmasters International wystosuje list do Twojego pracodawcy z gratulacjami oraz informacją o uzyskaniu przez Ciebie Advanced Communicator Award.

Projekty

W ramach programu Advanced Communicator realizujesz wybrane podręczniki z 15 oferowanych przez Toastmasters International. Na jeden podręcznik składa się 5 projektów. Aby uzyskać:

 • Advanced Communicator Bronze (ACB) – należy ukończyć 2 podręczniki
 • Advanced Communicator Silver (ACS) – trzeba zrealizować 2 kolejne podręczniki (czyli w sumie 4)
 • Advanced Communicator Gold (ACG) – wymagane są 2 następne podręczniki (czyli w sumie 6)

Podręczniki oferowane przez Toastmasters w ramach programu Advanced Communicator są następujące:

Podręczniki Zaawansowane

Inne wymagania

Warto dodać, że podręczniki i projekty to nie wszystko. Co jeszcze należy zrobić, aby przejść kolejne etapy programu Advanced Communicator:

Advanced Communicator – Bronze (ACB)

 • Tytuł Competent Communicator
 • Ukończone 2 podręczniki w ramach Advanced Communication Program

Advanced Communicator – Silver (ACS)

 • Tytuł Advanced Communicator – Bronze
 • Ukończone 2 kolejne podręczniki w ramach Advanced Communication Program
 • Ukończone 2 moduły Better Speaker/Successful Club Series

Advanced Communicator – Gold (ACG)

 • Tytuł Advanced Communicator – Silver
 • Ukończone 2 kolejne podręczniki w ramach Advanced Communication Program
 • Ukończony jeden z programów Success/Communication, Success/Leadership albo Youth Leadership
 • Mentorowanie jednego członka klubu przez pierwsze 3 przemówienia

Więcej informacji na temat modułów Better Speaker/Successful Club Series oraz Success/Communication, Success/Leadership, a także Youth Leadership znajdziesz tutaj.

Ścieżka „Jak być liderem” (Leadership Program)

Realizując tę ścieżkę kształcimy umiejętności przywódcze poprzez pełnienie różnych ról w klubie i na spotkaniach. W momencie zapisania się do klubu otrzymasz podręcznik Competent Leader, na który składa się 10 projektów z zakresu efektywnego przywództwa.

W Polish Your Polish nauczysz się planować, szkolić, motywować i zarządzać ludźmi. Będziesz miał też możliwości zaangażowania się w rolę lidera na poziomie regionalnym (District 71), gdzie jeszcze bardziej wyszlifujesz umiejętności przywódcze.

Aby z sukcesem ukończyć program edukacyjny Jak być liderem, należy uzyskać następujące tytuły:

 • Competent Leader (CC)
 • Advanced Leader Bronze (ACB)
 • Advanced Leader Silver (ACS)
 • Advanced Communicator Gold (ACG)

Aby to zrobić, jako przyszły Toastmaster zrealizujesz wiele projektów z zakresu efektywnego przywództwa, począwszy od tych, zawartych w podręczniku Competent Leader.

Competent Leader

Program Competent Leader pozwala rozwinąć podstawowe umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania. W celu realizacji programu otrzymujesz podręcznik z 10 projektami. Każdy projekt koncentruje się na innym aspekcie sztuki bycia liderem, jak na przykład planowanie i organizowanie prac zespołu, motywowanie ludzi, ocenianie rezultatów. Po ukończeniu podręcznika Competent Leader będziesz znał podstawowe techniki jak być skutecznym liderem.

Program Competent Leader możesz realizować w swoim własnym tempie. Robisz to pełniąc role w klubie i na spotkaniach, np. Toastmastera, Kontrolera czasu, Recenzenta, itp. Jednocześnie masz możliwość realizacji programów edukacyjnych z zakresu efektywnej komunikacji (tj. podręczników Competent Communicator i Advanced Communicator)

Warto dodać, że każde Twoje wystąpienie w roli lidera zostanie zrecenzowana przez bardziej doświadczonego mówcę, który wskaże mocne strony wystąpienia oraz udzieli cennych wskazówek na przyszłość jak pełnić kolejne role.

Na 10 projektów w ramach podręcznika Competent Leader składa się:

 • Listening and Leadership
 • Critical Thinking
 • Giving Feedback
 • Time Management
 • Planning and Implementation
 • Organising and Delegating
 • Developing your Facilitation Skills
 • Motivating People
 • Mentoring
 • Team Building

Advanced Leader

Program Advanced Leader pozwala wyszlifować zdolności z zakresu skutecznego przywództwa i zarządzania. Jest skierowany do ludzi, dla których bycie liderem jest pasją.

Po ukończeniu programu na Twoje życzenie Toastmasters International wystosuje list do Twojego pracodawcy z gratulacjami oraz informacją o uzyskaniu przez Ciebie Advanced Leader Award.

Szczegółowe wymagania

Co jeszcze należy zrobić, aby przejść kolejne etapy programu Advanced Leader:

Advanced Leader – Bronze (ALB)

 • Tytuł Competent Leader
 • Tytuł Competent Communicator
 • Doświadczenie w Radzie Klubu (Club Officer)
 • Udział w przygotowaniach tzw. Club Success Plan
 • Uczestnictwo w szkoleniu dla Rady Klubu (Club Officers Training)
 • Ukończone 2 moduły w ramach Successful Club/Leadership Excellence Series

Advanced Leader – Silver (ALS)

 • Tytuł Advanced Leader Bronze
 • Doświadczenie w Radzie Regionu (District Officer)
 • Ukończony program High Performance Leadership
 • Doświadczenie jako Sponsor, Mentor lub Coach klubu

The Successful Club Series

Tzw. Successful Club Series zawiera 10 modułów, z których musisz zaprezentować dwa, aby spełnić wymagania do uzyskania Advanced Leader Bronze Award. Moduły dotyczą różnych aspektów funkcjonowania klubu:

Successful Club

The Better Speaker Series

Tzw. Better Speaker Series zawiera 10 modułów edukacyjnych, z których musisz zaprezentować dwa, aby spełnić wymagania do uzyskania Advanced Leader Silver Award. Moduły dotyczą różnych aspektów przygotowania i szlifowania przemówień:

Better Speaker

Success/Leadership and Success/Communication Programs

W ramach Success/Leadership and Success/Communication Programs szlifujesz cenne umiejętności z zakresu komunikacji i przywództwa. Realizacja jednego wybranego modułu jest konieczna do uzyskania Advanced Communicator Gold Award. Każdy z modułów może zostać zaprezentowany w klubie lub na poziomie regionu.

Moduły Success/Leadership:

 • How to conduct Productive Meetings
 • Parliamentary Procedure in Action
 • Leadership, Part I: Characteristics of Effective Leaders
 • Leadership, Part II: Developing your Leadership Skills
 • Leadership, Part III: Working in the Team Environment
 • Improving your Management Skills

Moduły Success/Communication:

 • Running a Speechcraft Course
 • How to Listen Effectively
 • The Art of Effective Evaluation
 • Building your Thinking Power, Part I: Mental Flexibility
 • Building your Thinking Power, Part II: The Power of Ideas
 • From Speaker to Trainer

Distinguished Toastmaster (DTM)

Osiągnięcie stopnia DTM jest zaszczytem, który jest dowodem na fakt, że się jest ekspertem w zakresie komunikacji i przywództwa. Te dwa rodzaje umiejętności są ze sobą ściśle związane, tzn żeby być przywódcą trzeba umieć się komunikować, chociaż to nie wystarczy…i na odwrót. Osoba która kończy pełną ścieżkę „Jak się komunikować” i również „Jak być Liderem”, czyli CC, CL, ACB, ACS, ACG, ALB,oraz ALS uzyskuje stopień DTM.

nagroda DTM

DTM jest oznaką dla świetnie przygotowanego lidera, który opanował warsztat mówczy oraz przywódczy. Absolwenci są mistrzami w zainspirowaniu innych do pracy, rozwoju, osiągnięć. Z punktu widzenia zarządzania, skupia się na umiejętnościach miękkich w zarządzaniu. Różni się od innych dyplomów i oznaczeń, tym że jest oparty na systemie informacji zwrotnej, tak żeby podczas całego ubiegania się o niego, dostawało się rady jak można nad swoimi umiejętnościami pracować. Ponieważ podczas osiągania tego stopnia jest również okazja służenia w organizacji Toastmasters, można być pewnym, że taka osoba ma doświadczenie jako menedżer—w warunkach takich że inspiruje innych woluntariuszy do pracy, więc musi nauczyć się jak to dobrze robić. Żeby dojść do tego poziomu, większości zajmuje około 5 lat aktywnego uczestnictwa w życiu jednego klubu, czasami dużo więcej.