Pleonazmy – „masło maślane”

Pleonazm – z języka greckiego pleonasmos ’nadmiar’; wyrażenie składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących

Przykładowo: spadać w dół, cofać się do tyłu, wspinać się do góry, okres czasu, miesiąc maj, wzajemna współpraca, fakt autentyczny, zabić się na śmierć, masowa epidemia, poprawić się na lepsze

Pleonazmem są również powtórzenia tych samych rzeczowników: numer NIP, artykuły AGD, gdy rozwiniemy ten skrót powstanie takie oto wyrażenie: artykuły artykuły gospodarstwa domowego.

W przypadku skrótów anglojęzycznych użycie tzw pleonazmów pozornych, nie jest błędne. Połączenia: pamięć RAM, podatek VAT są zatem poprawne.