Loża Zasłużonych

Członkowie Założyciele

(w momencie oficjalnej rejestracji klubu Polish your Polish w Toastmasters International, 14 czerwca 2008r.)

 • Iwona Dolecka
 • Agnieszka Dymerska
 • Adam Ginalski
 • Gosia Górna
 • Ania Konowrocka
 • Ola Kozieł
 • Basia Jabłońska
 • Monika Jaźwińska
 • Ania Jurek
 • Kamil Leoniuk
 • Jan Michalski
 • Michał Misztal
 • Ania Polak
 • Andrzej Skasko
 • Gosia Szyrmer
 • Łukasz Szyrmer
 • Wacek Warszawa

Pierwsza Rada (2007/08 )

 • Gosia Górna –Prezydent
 • Jan Michalski – Vice-Prezydent
 • Adam Ginalski