6 błędów, których powinniśmy unikać

 1. W cudzysłowie czy w cudzysłowiu?
  Poprawna forma to 'w cudzysłowie’
  Aby łatwiej zapamiętać spróbuj analogii: stoję w rowie a nie w rowiu

 2. Jak wypowiadamy daty z rokiem 2000?
  Nie mówimy dwutysięczny trzeci
  Mówimy poprawnie dwa tysiące trzeci

 3. Rusycyzmy
  Niepoprawnie: z wielkiej litery
  Poprawnie: wielką litera, od wielkiej litery

  Niepoprawnie: pod rząd
  Poprawnie: z rzędu

  Niepoprawnie: za wyjątkiem
  Poprawnie: z wyjątkiem

 4.   Włanczać, wyłanczać  – słowa takie nie istnieją
  Poprawna forma: włączać / wyłączać

  Aby łatwiej zapamiętać pomyśl o przycisku, którym włączasz światło: to włącznik a nie włancznik

 5. Czy mówimy wziąść czy wziąć?
  Poprawna forma to: wziąć
  Aby zapamiętać pomyśl o słowie brać. Nie istnieje coś takiego jak 'braść”

 6. Kiedy używamy półtora a kiedy półtorej?
  Półtora – dla rzeczowników rodzaju męskiego. Na przykład półtora roku

  Półtorej – dla rodzaju żeńskiego. Na przykład półtorej godziny.