Zobowiązania członka klubu Toastmasters International w ramach Polish Your Polish

Jako członek klubu Polish Your Polish (PYP) zgadzam się wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie osobiste oraz jako członka klubu Toastmasters International (TI). Zgadzam się przestrzegać zasad zawartych w tym dokumencie oraz zasad w „Obietnicach członka Toastmasters”.

Powstrzymam się od wszelkich form dyskryminacji, molestowania, mobbingu, zachowania obraźliwego, prawnie zabronionego lub nieetycznego. Przyjmuję do wiadomości, że w klubie nie używa sie wulgaryzmów  i nie porusza się tematów związanych z polityką, religią czy seksem. W wypadku niezastosowania się do tych reguł, zgadzam się zrekompensować TI, mojemu klubowi, innym klubom czy osobom wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające z mojego postępowania.

Rozumiem, iż programy Toastmasters prowadzone są przez wolontariuszy, którzy nie mogą być skutecznie sprawdzeni lub nadzorowani przez TI lub PYP. Zwalniam zatem TI, PYP, organy zarządzające i przedstawicieli z odpowiedzialności za umyślne bądź przypadkowe zaniedbania lub zaniechania dokonane przez jakiegokolwiek członka bądź przedstawiciela PYP, innych klubów lub TI.

Składając wniosek o przyjęcie mnie do klubu PYP, wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez TI oraz PYP do celów administracyjnych oraz włączenie moich danych kontaktowych do katalogu członków, które zostaną przekazane członkom i pracownikom Toastmasters.

Podpisując ten dokument, zgadzam się z jego postanowieniami oraz potwierdzam, że mam ukończone 18 lat.