Jako członek klubu Polish Your Polish (PYP) zgadzam się wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie osobiste oraz jako członka klubu Toastmasters International (TI). Zgadzam się przestrzegać zasad zawartych w tym dokumencie oraz zasad w „Obietnicach członka Toastmasters”.

Powstrzymam się od wszelkich form dyskryminacji, molestowania, mobbingu, zachowania obraźliwego, prawnie zabronionego lub nieetycznego. Przyjmuję do wiadomości, że w klubie nie używa sie wulgaryzmów  i nie porusza się tematów związanych z polityką, religią czy seksem. W wypadku niezastosowania się do tych reguł, zgadzam się zrekompensować TI, mojemu klubowi, innym klubom czy osobom wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające z mojego postępowania.

Rozumiem, iż programy Toastmasters prowadzone są przez wolontariuszy, którzy nie mogą być skutecznie sprawdzeni lub nadzorowani przez TI lub PYP. Zwalniam zatem TI, PYP, organy zarządzające i przedstawicieli z odpowiedzialności za umyślne bądź przypadkowe zaniedbania lub zaniechania dokonane przez jakiegokolwiek członka bądź przedstawiciela PYP, innych klubów lub TI.

Składając wniosek o przyjęcie mnie do klubu PYP, wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez TI oraz PYP do celów administracyjnych oraz włączenie moich danych kontaktowych do katalogu członków, które zostaną przekazane członkom i pracownikom Toastmasters.

Podpisując ten dokument, zgadzam się z jego postanowieniami oraz potwierdzam, że mam ukończone 18 lat.