Główny Ewaluator – General Evaluator

W Polish Your Polish rozwijamy się i uczymy nie tylko występując przed publicznością, ale również aktywnie i krytycznie słuchając wystąpień innych. W naszym klubie kładziemy szczególny nacisk na jakość informacji zwrotnej, którą dostają mówcy i pełniący role. Rzetelna ocena jest bardzo ważna zwłaszcza dla nowych członków klubu. Dlatego jako bardziej doświadczony klubowicz podejmujący się ewaluacji innej osoby, dołóż wszelkich starań aby wyniosła ona z Twojej recenzji dużo cennych informacji, które zmotywują ją do dalszej pracy, podejmowania kolejnych wyzwań i robienia jeszcze większych postępów.
Jako Główny Ewaluator oceniasz wywiązanie się z roli przez wszystkich klubowiczóow, którzy pełnili funkcje na spotkaniu, a nie były ocenianie przez zespół ewaluatorów, tj. Prezydenta, Toastmastera, Ewaluatorów, Mistrza i Ewaluatora Gorących Pytań, Kontrolera Czasu, Gramatyka. Pamiętaj, że ze względu na zakres poszczególnych ról nie musisz poświęcać tyle samo czasu każdej osobie, którą ewaluujesz – najważniejsi w Twojej ocenie powinni być Toastmaster oraz Ewaluatorzy. Ponadto, powinieneś/powinnaś dokonać oceny generalnej spotkania.

Przed spotkaniem

 1. Zapoznaj się z broszurką Effective Evaluation, która jest częścią Toastmasters International Start-up Kit.
 2. Zapoznaj się z programem – zwróć szczególną uwagę na kolejność występujących oraz czas przeznaczony poszczególnym wystąpieniom.
 3. Przygotuj przed spotkaniem listę najwyżej trzech elementów najbardziej istotnych przy dobrym wypełnianiu każdej z ról, którą będziesz oceniać. Poświęć tym kwestiom szczególną uwagę w czasie ewaluacji. Pomocą przy wyborze tych elementów może być ten oto zbiór wskazówek dla wszystkich pełniących role, jak również podręcznik lub inne źródła (internet).
 4. Zajmij miejsce na samym końcu sali, tak aby mieć dobry ogląd zarówno sceny jak i publiczności.
 5. Upewnij się, że masz odpowiednie przybory do robienia notatek przed spotkaniem.

Podczas spotkania

 1. Słuchaj i obserwuj bardzo uważnie przemawiającego, starając się wychwycić najbardziej pozytywne elementy wystąpienia warte podkreślenia oraz te, które szczególnie należałoby poprawić.
 2. Przed swoim wystąpieniem sprawdź w programie, ile przeznaczono na nie czasu i trzymaj się tego!!! Ze względu na dużą ilość osób, które musisz ocenić, Twoje poszczególne ewaluacje muszą być bardzo zwięzłe, ale treściwe.

Przedstawiając swoje recenzje:

 1. Pamiętaj, że Twoim celem jest zmotywowanie występujących do dalszej pracy i robienia jeszcze większych postępów, uważaj więc na treść i formę tego co mówisz.
 2. W każdym przypadku używaj metody CRC (commendation-recommendation-commendation) czyli „kanapkowej”. (1) Rozpocznij swoją recenzję od elementów które Ci się podobały, a (2) następnie podpowiedz jak poprawić błędy, których warto unikać. (3) W podsumowaniu postaraj się ponownie uwypuklić pozytywy.
 3. Uwagi kieruj do ogółu publiczności,  a nie tylko do przemawiającego, jako, że służyć mają rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 4. Zaznacz, że przedstawiane uwagi to  tylko i wyłącznie Twoja opinia (inni mogą się z nią nie zgodzić). Unikaj sformułowań generalizujących typu: “Uważamy…”, “Wszyscy zauważyli…” Używaj za to: “Moim zdaniem…”, “Zauważyłam/łem…”.
 5. Recenzując ewaluacje: Zwróć szczególną uwagę czy ewaluator skomentował wypełnienie celów projektu według podręcznika Competent/ Advanced Communicator, odniósł się do poprzednich projektów i celów indywidualnych mówcy. Ewaluatorom powinieneś poświęcić relatywnie więcej czasu niż innym rolom.
 6. Oceniając rolę Toastmastera: Zwróć szczególną uwagę na utrzymywanie pozytywnej energii podczas spotkania i zainteresowania widowni.
 7. Oprócz ewaluacji poszczególnych ról, Twoim zadaniem jest również ogólne podsumowanie poziomu spotkania, np. czy zaczęło/ skończyło się o czasie, czy sala była odpowiednio przygotowana, czy goście czuli się komfortowo, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *