Role

Ponieważ celem klubu i jego członków jest ciągły rozwój i nauka, w Toastmasters pełnienie ról Toastmastera podczas spotkań jest bardzo ważne. Dzieki programowi Competent Leadership, również funkcjonuje system informacji zwrotnej podczas pełnienia ról, po to żeby pielęgnować nasze umiejętności organizacyjne.

Szczegółowe wskazówki jak pełnić poszczególne role Toastmastera dostępne są w załączonym dokumencie, natomiast poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie każdej z ról. Poniższy obrazek pokazuje, w jaki sposób wszystkie role pełnione podczas spotkania pomagają się wszystkim uczestnikom rozwijać, nie tylko mówcom.

Kto i czego uczy się w Toastmasters

Toastmaster 

Organizuje i prowadzi całe spotkanie, czuwa nad tym, aby wszyscy uczestnicy wiedzieli co i w jakim czasie mają robić. Najważniejsze zadania Toastmastera to:

  • Przygotowanie tematu przewodniego spotkania, żeby stało się ono ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników
  • Przedstawienie wszystkich pomocników
  • Prowadzenie oklasków

Przykładowa agenda spotkania, przygotowywana przez osobę pełniącą rol Toastmastera dostępna jest tu.

Kontroler czasu
Mierzy czas wystąpień zarówno osób pełniących role, dających przemówienia jak również ewaluatorów, aby wszystkie wypowiedzi mieściły sie w czasie do tego przeznaczonym. Współpracuje z Toastmasterem w taki sposób, aby całe spotkanie trwało dokładnie tyle czasu, na ile było zaplanowane. Kontroler czasu ma do dyspozycji stoper i zestaw świateł (zielone, żółte i czerwone), którymi informuje o długości wypowiedzi.

Gramatyk
Przygotowuje słowo dnia, które powinno być używane w wypowiedziach przez wszystkie osoby występujące podczas danego spotkania. Zadaniem Gramatyka jest uważne słuchanie czy nie pojawiają się błędy gramatyczne lub niewłaściwie użyte sformułowania, które w będą wskazane i poprawione później w raporcie Gramatyka. Gramatyk zwraca także uwagę na ciekawe wyrażenia, godne zapamiętania i używania w przyszłości. Raport Gramatyka przedstawiany jest po ewaluacji ostatniej mowy.

Kontroler Płynności
Przysłuchuje się uważnie wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu, zwracając uwagę i notując dzwięki typu: ah/um/am/ym/em oraz zwroty: wiecie, no wiecie, i, no i, otóż, także, dobrze, właśnie itp. Używając trójkąta muzycznego kontroler płynności sygnalizuje użycie tego rodzaju dzwięków. Kontroler płynności zdaje raport używając metody CRC (commendation-recommendation-commendation) czyli tzn “kanapki”. Więcej tutaj.

Kontroler uważności
Przysłuchuje się uważnie całemu spotkaniu. Pod koniec przygotowuje pytania do widowni, mające na celu sprawdzić czy uczestnicy uważnie słuchali mówców, ewaluatorów i wszystkich innych osób, które pełniły role i występowały podczas spotkania.

Mistrz Gorących Pytań
Organizuje sesję gorących pytań w pierwszej części spotkania. Mistrz zadaje pytania i z zaskoczenia wskazuje osobę mającą udzielić jasną i treściwą odpowiedź przed publicznością, mieszcząc się w ściśle określonym przedziale czasowym. Więcej o sesji gorących pytań.

Ewaluator Gorących Pytań
Ocenia wypowiedzi osób odpowiadających na gorące pytania, daje wskazówki zachęcające do dalszej pracy, a także pochwały. Więcej o sesji gorących pytań.

Witający
Jest odpowiedzialny za przygotowanie Sali, a także opiekę nad gośćmi i przedstawienie ich podczas spotkania.

Mówca
Prezentuje przygotowane wcześniej przemówienie na dowolnie wybrany przez siebie temat. Realizuje w ten sposób programy edukacyjne Competent Communicator oraz Competent Leader. Wiecej na temat przygotowanych przmówień.

Ewaluator Mowy
Ocenia przemówienie. Sprawdza czy mówca wypełnił cele zawarte w ramach programu Competent Communicator. Prezentuje kilkuminutową recenzję, w której zwraca uwagę na mocne punkty przemowy oraz elementy wymagające dalszej pracy, dając odpowiednie sugestie na przyszłość.

Główny Ewaluator
Ocenia przebieg całego spotkania oraz osoby pełniące role podczas spotkania (Prezydenta, Toastmastera, Gramatyka, Kontrolera Czasu, Mistrza i Ewaluatora Gorących Pytań, Ewaluatorów przemówień). Daje informacje zwrotną dla klubu i jego członków. Tu znajdziecie dalsze wskazówki na co Główny Ewaluator powinien zwrócić szczególną uwagę przy ocenie całości spotkania.

Mentor
Nie pełni bezpośredniej roli podczas spotkania, jednak służy informacjami i wsparciem dla członków klubu ponad to, co oferują materiały edukacyjne. Mentorem jest najczęściej osoba doświadczona, posiadająca wiedzę i umiejętności wykształcone w Toastmasters, którymi może się podzielić z osobami, które właśnie przyłączyły się do klubu. Mentor jest bezpośrednio zainteresowany naszym rozwojem, wpiera nas oraz sprawia, że droga do wykształcenia umiejętności Competent Communicator oraz Competent Leader jest szybsza, lżejsza i bardziej przyjemna.

Co robi mentor na co dzień? Mentor ma za zadanie pomocy nowemu członkowi klubu Toastmasters w przygotowaniu swoich pierwszych przemówień i kontynuowanie wsparcia jeśli takie jest potrzebne dalej. Mentor jest również bardzo pomocny, kiedy nowy członek klubu przygotowuje się do ról na spotkaniu, których jeszcze nigdy nie pełnił. Mentor przygotowuje również członków klubu do konkursów na szczeblu regionalnym i międzynarodowym.