Na poniższej stronie znajdują się pomocnicze dokumenty używane podczas spotkań.

Dodatkowo warto poczytać dokumenty dostępne bezpłatnie na stronie Toastmasters International:

Warto też przeglądnąć inne materiały dostępne na stronie: http://www.toastmasters.org/DigitalContent