Program Competent Leader pozwala rozwinąć podstawowe umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania. W celu realizacji programu otrzymujesz podręcznik z 10 projektami. Każdy projekt koncentruje się na innym aspekcie sztuki bycia liderem, jak na przykład planowanie i organizowanie prac zespołu, motywowanie ludzi, ocenianie rezultatów. Po ukończeniu podręcznika Competent Leader będziesz znał podstawowe techniki jak być skutecznym liderem. Tu znajdziesz podsumowanie projektów pozwalających zdobyć tytuł Competent Leader.

Na Twoje życzenie Toastmasters International wystosuje list do Twojego pracodawcy z gratulacjami oraz informacją o ukończeniu przez Ciebie programu i uzyskaniu Competent Communicator Award.

Program Competent Leader możesz realizować w swoim własnym tempie. Robisz to pełniąc role w klubie i na spotkaniach, np. Toastmastera, Kontrolera czasu, Recenzenta, itp. Jednocześnie masz możliwość relizacji programów edukacyjnych z zakresu efektywnej komunikacji (tj. podręczników Competent Communicator i Advanced Communicator)

Warto dodać, że każde Twoje wystąpienie w roli lidera zostanie zrecenzowana przez bardziej doświadczonego mówcę, który wskaże mocne strony wystąpienia oraz udzieli cennych wskazówek na przyszłość jak pełnić kolejne role.

Na 10 projektów w ramach podręcznika Competent Leader składa się:

  • Listening and Leadership
  • Critical Thinking
  • Giving Feedback
  • Time Management
  • Planning and Implementation
  • Organising and Delegating
  • Developing your Facilitation Skills
  • Motivating People
  • Mentoring
  • TeamBuilding

 

Tu możesz ściągnąć wersję PDF podręcznika Competent Leadership.