Obecnym Wiceprezydentem do spraw Marketingu i PR jest Eva Hurt.

Wiceprezydent ds. PR zajmuje się promocją klubu oraz uaktualnianiem mediów społecznościowych.

Poprzednio rolę tą pełnili: