Obecnym Wiceprezydentem ds. Edukacji jest Rafał Jabłoński.

Wiceprezydent ds Edukacji to bardzo odpowiedzialna funkcja, ponieważ to on przygotowuje każde spotkanie i układa agendę.

Poprzednio rolę tą pełnili: