Obecnym Skarbnikiem jest Paweł Uścisławski.

Skarbnik sprawuje pieczę nad finansami klubu i terminowymi płatnościami.

Poprzednio rolę tą pełnili: