Obecnym Sekretarzem jest Justyna Komorowska.

Sekretarz pracuje nad archiwizowaniem działalności klubowej.

Poprzednio rolę tą pełnili: