Obecnym Sekretarzem jest Rafał Jabłoński.

Sekretarz pracuje nad archiwizowaniem działalności klubowej.

Poprzednio rolę tą pełnili: