Skład Rady w latach 2018-2019:

Adam FlisiakPrezydent

Joanna LitwinekWiceprezydent do spraw Edukacji

Konrad Dowgird – Wiceprezydent do spraw Członkostwa

Małgorzata WróblewskaWiceprezydent do spraw Marketingu i PR

Eva HurtSkarbnik

Jurand Zygadlo – Sekretarz

Rafał Jabłoński Sergeant at Arms

Paweł Uścisławski –  były Prezydent