Obecnie Prezydentem jest Joanna Litwinek.

Prezydent stoi na czele Rady, sprawując pieczę nad działaniem klubu.

Poprzednimi prezydentami byli: