Wiceprezydent do spraw Edukacji (2011-12)

Należy do PYP ponad cztery lata,  funkcje Wiceprezydenta do spraw Edukacji sprawuje po raz drugi. Pasjonuje się kosmosem, tenisem ziemnym, bakteriami i rewolucjami.