Rada Polish Your Polish – kto tu rządzi?

Joanna LitwinekPrezydent

Rafał JabłońskiWiceprezydent do spraw Edukacji

Maciej Michalak – Wiceprezydent do spraw Członkostwa

Eva HurtWiceprezydent do spraw Marketingu i PR

Paweł UścisławskiSkarbnik

Urszula Kaczorowska – Sekretarz

Marcin TołyszSergeant at Arms

Adam Flisiak –  były Prezydent

 

Skład rady w latach: