Piotr Janiga

Osoba o wysokich aspiracjach życiowych. Ciężko pracujący i nigdy niepoddający się marzyciel, który chętnie niesie pomoc i motywacje innym. Nieustannie dąży do swoich wysoko postawionych celów. Te walory własnej osobowości dzieli z kolegami i koleżankami klubu Polish Your Polish, pomagając osiągać postęp w rozwoju osobistym oraz na scenie.