Obietnice członka Toastmasters

Jako członek Toastmasters International i mojego klubu Polish Your Polish obiecuję:

  • Regularnie uczestniczyć w spotkaniach klubu
  • Przygotowywać wszystkie przemówienia najlepiej, jak potrafię, opierając się o wiedzę zawartą w podręcznikach
  • Przygotowywać się do spotkań i spełniać przydzielone zadania
  • Dostarczać współczłonkom pomocnych i konstruktywnych ocen
  • Pomóc klubowi utrzymywać pozytywne, przyjazne środowisko, niezbędne dla wszystkich członków, aby się uczyć i rozwijać
  • Służyć mojemu klubowi jako członek rady, gdy zostanę poproszony o pełnienie takiej funkcji
  • Traktować z szacunkiem i uprzejmością współczłonków klubu i jego gości
  • Zapraszać gości na spotkania klubu, aby mogli dostrzec, jakie korzyści  daje członkostwo w klubie Toastmasters
  • Stosować się do wskazówek i zasad dotyczących wszystkich programów edukacyjnych Toastmasters
  • Utrzymywać wysokie standardy etyczne podczas wykonywania wszystkich czynności członka klubu Toastmasters.