Po każdym spotkaniu wysyłamy do naszych członków i sympatyków, krótką informację o tym co się wydarzyło. Jeśli Ty również chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wypełnij i wyślij poniższy formularz:

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.