Internet czy tam-tamy? Jak się komunikować, jakie zdobycze cywilizacji są dla nas najważniejsze i w którym miejscu na świecie byłoby nam najlepiej żyć? A może w głobalnej wiosce nie ma to znaczenia? Zapraszamy na kolejne spotkanie plemienia mówców. Tym razem naszym wodzem, czyli toastmasterem spotkania bedzie Monika Kraska